Menu  Attimo special pizza
 

EST
EST   ENG   ITA
 

Attimo special pizza

Attimo
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichoke

Bocca
Tomato, mozzarella, prosciutto crudo, oregano

Capitano
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, olives, garlic

Diavola
Tomato, mozzarella, bacon, egg, chilli

Exotik
Tomato, 4 cheeses, ham, fresh tomato, garlic

Game-boy
Tomato, mozzarella, bacon, zucchini, cream cheese

Greca
Tomato, mozzarella, rucola, cherry tomatoes, feta cheese, olives

Koglione
Tomato, mozzarella, karpone italian cheese, coglioni italian sausage

Mamma-mia
Tomato, mozzarella, salami, egg-plant, garlic, chilli

Mela
Tomato, mozzarella, ham, blue cheese, apple

Parma
Tomato, mozzarella, parma ham, parmesan

Piccante
Tomato, mozzarella, salami, fresh tomato, olive, garlic

Stranger
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, pineapple, pepper

Sundried
Tomato, mozzarella, ham, garlic, chilli, sun-dried tomato

Toscana
Tomato, mozzarella, chicken, blue cheese, mushrooms

EURO 7.50


Stallorto
Tomato, mozzarella, cherry mozzarella, cherry tomato, rucola, parma ham

Calzone pastore
Calzone with mozzarella, ricotta cheese, salmon, spinach

EURO 8.00


Extra tomato sauce 1.00 EUR
Poppworks O
Poppworks OÜ